Αγία Ειρήνη – Προστάτιδα της Χωροφυλακής

Αγία Ειρήνη – Προστάτιδα της Χωροφυλακής 5 Μάϊου.