ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ

Ιδρύθηκε το ετος 1836με το Β.Δ.της 31.12. 1836. Καταργήθηκε το έτος 1987.Επανιδρυθηκε το έτος 2007 και καταργήθηκε το έτος 2011.

Ήταν αστυνομικό σωμα και είχε αρμοδιότητα σε όλες τις αγροτικές εκτάσεις της ελληνικής επικράτειας, πλην της δασικής. Προστάτης είχε καθιερωθεί ο Άγιος Ευστάθιος με το Π.Δ.410/1977.Εορταζει στις 30 Σεπτεμβρίου.Επισημο δημοσιογραφικό όργανο ήταν το δημινιαιο περιοδικό Επιθεώρηση Αγροτικής Ασφάλειας.

Στο μουσείο φυλάσσονται στολές , πηλικια ζώνες, εξαρτήσεις, φωτογραφικό και αρχειακό υλικό.