Αναμένοντας την Ανάστασή μας!

“Ο Επιτάφιος” του ζωγράφου Θεόδωρου Ράλλη (1852-1909). Ελαιογραφία σε καμβά.