ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Η έννοια της λέξης ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελληνική λέξη «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που σημαίνει το σύνολο των αρχών και  την εξουσία του άρχοντα να μεριμνά για την τήρηση των θεσπισθέντων νόμων.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Σύνθεση των όρων ΑΣΤΥ και ΝΟΜΟΣ. POLITIA όρος της αρχαίας Ρώμης. Από την Ρώμη στη Γαλλία ως POLICE στην Αγγλία ως POLICE στην Γερμανία ως POLIΖΕΙ και στην Ιταλία ως POLIZIA.

Στην αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα  υπήρχαν οι αστυνόμοι που αστυνόμευαν τους δρόμους. Επίσης οι αγορανόμοι, οι σιτώνες, οι σιτοφύλακες, οι μετρονόμοι και οι επιμελητές εμπορίου, οι γυναικονόμοι, οι τειχοποιοί και οι επιμελητές υδάτων, οι φύλακες λιμένων, οι 11 Στρατηγοί, ο πολέμαρχος, οι πρυτάνεις και οι περίπολοι.

Στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρχαν: ο έπαρχος της πόλεως, ο πραίτωρας του Δήμου και οι πράκτορες μυστικής αστυνομίας.

Στην εποχή της Τουρκοκρατίας υπήρχαν ο Βοεβόδας, οι δημογέροντες και οι προεστοί, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στο διορισμό του Μπουλούκμπαση και του Καπετάνου.

Στην εποχή του Ι. Καποδίστρια ιδρύθηκε η «ΠΟΛΥΑΡΧΙΑ». Μετά τον θάνατο του ιδρύθηκαν η εθνοφυλακή, η οροφυλακή, η χωροφυλακή, η δημοτική αστυνομία, η διοικητική αστυνομία και η στρατιωτική αστυνομία.

astynomia_poleon