Αστυνομία Πόλεων – Στολές συλλεκτικά ιστορικής μνήμης και αξίας

Αστυνομία Πόλεων  Στολές συλλεκτικά ιστορικής μνήμης και αξίας που βρίσκονται στο μουσείο μας.