Βαθμοί και διακριτικά βαθμών προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας (1985-1986)

Οι βαθμοί του αστυνομικού προσωπικού στην αρχή της πορείας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το άρθ. 23 του ιδρυτικού νόμου 1481/1984, ήταν οι κάτωθι:

  1. Αντιστράτηγος Αστυνομίας – Αρχηγός
  2. Υποστράτηγος Αστυνομίας
  3. Αστυνομικός Διευθυντής
  4. Αστυνόμος Α΄
  5. Αστυνόμος Β΄
  6. Υπαστυνόμος
  7. Ανθυπαστυνόμος
  8. Αρχιφύλακας
  9. Αστυφύλακας

Τα διακριτικά των ανώτερων και κατώτερων Αξιωματικών, όπως επίσης και το πουκάμισο της στολής σε χρωματισμό σκούρο μπλε, άλλαξαν στο μέσο του έτους 1986 και αντικαταστάθηκαν με τα αστέρια σχήματος ρόμβου και με πουκάμισο χρώματος σιέλ.