Εκθέματα Αστυνομίας Πόλεων

Μία πλήρη επιχειρησιακή στολή των μηχανοκίνητων Μονάδων Αποκαταστάσεως Τάξεως της Αστυνομίας Πόλεων απέκτησε πρόσφατα το Μουσείο μας με τη δωρεά του κ. Νικολάου Γιαννοπούλου του Χαραλάμπους, ο οποίος εισήχθη στο Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων το έτος 1970.

Εκτός της στολής δόθηκαν φωτογραφίες, σήματα υπηρεσίας Αστυνομικών της Αστυνομίας Πόλεων, επιράμματα στολής και δύο στολές της Ελληνικής Αστυνομίας.