Ελληνική Αγροφυλακή

Ιδρύθηκε το έτος 1836. Πρόκειται για ένοπλο Σώμα Αγροτικής Ασφάλειας. Έχει προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες στην ελληνική ύπαιθρο. Μάλιστα, στους απελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδας έλαβε ενεργό μέρος και πολλοί άνδρες του θυσιάστηκαν στο πεδίο της μάχης.

Καταργήθηκε το έτος 1987, αλλά επανιδρύθηκε το 2007, ώσπου καταργήθηκε ξανά το 2011. Προστάτης της Ελληνικής Αγροφυλακής καθιερώθηκε το έτος 1977 ο άγιος Ευστάθιος (εορτάζει στις 20 Σεπτεμβρίου).

          Οι βαθμοί της παλιάς Αγροφυλακής ήταν οι εξής:

 • Διευθυντής
 • Επιθεωρητής
 • Διοικητής Αγροφυλακής
 • Αγρονόμος
 • Αρχιφύλακας
 • Αγροφύλακας
 • και διοικητικός υπάλληλος ο γραμματέας του Αγρονομείου.

Το δημοσιογραφικό όργανο του Σώματος ήταν η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

          Οι βαθμοί που καθιερώθηκαν κατά το έτος 2007 ήταν:

 • Αρχηγός
 • Υπαρχηγός
 • Γενικός Επιθεωρητής
 • Περιφερειακός Διευθυντής
 • Αγρονομικός Διευθυντής
 • Αγρονομικός Υποδιευθυντής
 • Αγρονόμος Α΄ και Β΄
 • Υπαγρονόμος Α΄ και Β΄
 • Ανθυπαγρονόμος
 • Αρχιφύλακας
 • Αγροφύλακας.

  Στο Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας φυλάσσεται επιμελώς πλούσιο αρχειακό υλικό, όπως βιβλία, περιοδικά, κανονισμοί της Υπηρεσίας, υπηρεσιακές ταυτότητες, σχετικό φωτογραφικό υλικό, καθώς επίσης στολές παλαιού και νέου τύπου και χλαίνες.