Εξέλιξη στολών Ε.Β.Χ.

Ο Βαθμός του Ανθυπασπιστού καθιερώθηκε το έτος 1910. Από πλευράς στρατιωτικής ιεραρχίας εντάχθηκε στην κατηγορία των Υπαξιωματικών.

Ο Βαθμός του Ταξιάρχου καθιερώθηκε το 1949, χωρίς το άστρο, έως το 1959. Το 1959 προστέθηκε το άστρο στις επωμίδες. Συνεπώς, ο Ταξίαρχος είχε ένα άστρο, χιαστί ξίφος και στέμμα.

Ο Υποστράτηγος είχε δύο άστρα, χιαστί ξίφος και στέμμα.

Ο Αντιστράτηγος είχε τρία άστρα, χιαστί ξίφος και στέμμα.

Οι στολές των Αξιωματικών ήταν χρώματος χακί, όπως και των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς. Το διακριτικό γνώρισμα ήταν το αμφιμασχάλιο και το σήμα των πηλικίων και των κουμπιών. Αυτά ήταν επάργυρα με το εκτύπωμα του στέμματος.

Οι Οπλίτες (Υπαξιωματικοί και Χωροφύλακες) φορούσαν στολές χρώματος πράσινου.

Ο Βαθμός του Ανθυπασπιστού εντάχθηκε στην κατηγορία των Αξιωματικών.

Το έτος 1971, καθιερώθηκε ο ενιαίος χρωματισμός των στολών (Αξιωματικών και Οπλιτών) χρώματος πρασινόφαιου έως το έτος 1984, που καταργήθηκε το Σώμα της Ελληνικής Χωροφυλακής.

Η Χωροφυλακή έως το έτος 1973 ονομαζόταν Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή (Ε.Β.Χ.) και είχε ως σήμα το εθνόσημο (στέμμα) της βασιλευομένης Δημοκρατίας.

Το έτος 1973-1974 είχε τον φοίνικα (δικτατορική κυβέρνηση) και από το έτη 1975-1984 το εθνόσημο (σταυρός) της Ελληνικής Δημοκρατίας.