«ΕΞΙΣΤΟΡΕΙΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΕΙΝ»

3 Δεκεμβρίου 1944: Εποποιία Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη

             Ο ηρωισμός των ανδρών της Χωροφυλακής κατά τις αποφράδες ημέρες του εμφυλίου πολέμου καταγράφηκε στην ελληνική ιστορία ως ένας ηρωικός σταθμός των εθνικών δυνάμεων κατά των ανταρτών.

            Το πολυθρύλητο Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη με τους εκατόν εξήντα οκτώ (168) νεκρούς αποτέλεσε ιερό βωμό θυσίας, διότι υπερασπίστηκε τα ιδεώδη της πατρίδας και της ελευθερίας.

     Ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς έγραψε: 

(…) «Παιδιά μου, ὅσοι, προφῆτες μου, στρατιῶτες, ἀρχηγοί,

σὰν τὰ λιοντάρια στήσατε κορμιὰ καὶ σὰν τὰ κάστρα (…)

πνοὲς κι ἄν πλανᾶστε σ’ ἄλλη ζωή, λείψανα κι ἄν κοιμᾶστε,

σᾶς λειτουργῶ στή δόξα μου. Μακαρισμένοι νά ‘στε!»

(Κ. Παλαμᾶ, Ἅπαντα, Τόμος Θ΄, Β΄ ΕΚΔΟΣΗ, ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ – ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ).

                Στο Αστυνομικό μας Μουσείο πέραν του αρχειακού υλικού φυλάσσονται κειμήλια ιστορικής αξίας και μνήμης, τα οποία αντιστέκονται στη φθορά του χρόνου και στη λήθη.