Εορτασμός Αγίας Ειρήνης

Οι εικόνες είναι από το αρχείο του Μουσείου.