Επίσκεψη της τοπικής διοίκησης ΙΡΑ Θεσπρωτίας στο Μουσείο μας.

Η Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Θεσπρωτίας πραγματοποίησε τουριστική επίσκεψη στο νομό μας την 25 και 26 Νοεμβρίου και επισκέφτηκαν το Αστυνομικό Μουσείο μας, όπου ξεναγήθηκαν και θαύμασαν τα ποικίλης αξίας και μνήμης ιστορικά μουσειακά εκθέματα.

Την Τοπική Διοίκηση Θεσπρωτίας συνόδευε Πρόδρος της κος Χρήστου Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας κος Ζαρχανής Γεώργιος, ο Γενικός Γραμματέας αυτής κος Γούσιας Νικόλαος και ο Γεν. Γραμματέας Τρικάλων κος Δραγούτσος Βασίλειος.

Οι επισκέπτες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τα εκθέματα και συνεχάρησαν τον ιδρυτή του Μουσείου κο Καλλιαντζή Δημήτριο για την αξιέπαινη προσπάθεια του.