Ευχαριστήρια επιστολή προς το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας