Η ΕΦΙΠΠΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

 Ιδρύθηκε το έτος 1833 από τον βασιλιά Όθωνα. Στην αρχή, το βασιλικό διάταγμα 21/1833 προέβλεπε πέραν των άλλων και εκατόν είκοσι έφιππους Χωροφύλακες.

Η προσφορά της έφιππης Χωροφυλακής ήταν ποικιλόμορφη τόσο στον τομέα της δημόσιας τάξης, ιδιαίτερα δε στην πάταξη της ληστείας, όσο και στους εθνικούς αγώνες της πατρίδας μας. Εξίσου σημαντική ήταν και η προσφορά της στην μικρασιατική εκστρατεία, καθώς και στο ένδοξο έπος 1940-1941.
Καταργήθηκε το έτος 1941 μετά την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Γερμανούς.
 
Σχέδιο του Βαυαρού Υπολοχαγού Ludwig Kollnberger (1811-1892), το οποίο απεικονίζει έφιππους και πεζούς Χωροφύλακες

Πεζός χωροφύλακας έτους 1833.
Υπενωμοτάρχης της μεταβατικής περιόδου 1864-1868.
Έφιππος Αξιωματικός της Χωροφυλακής
Πεζοί και έφιπποι άνδρες της Χωροφυλακής στη Βόρεια Ήπειρο (1940)
Σπάθη Αξιωματικού Χωροφυλακής
Θήκη πετάλων δεκαετίας 1910

Τα σχέδια και φωτογραφίες είναι από τη συλλογή του κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΛΩΝΑ.