ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Υπηρέτησε στο Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων και η ιστορική του πορεία κατέγραψε πολυποίκιλη δράση και προσφορά, τόσο υπέρ της πατρίδας μας, όσο και υπεντης κοινωνίας μας.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Παντείου, συνέγραψε δοκίμια και μελέτες υπέρ του κράτους δικαίου, της εννόμου τάξεως και της κοινωνικής καθημερινής προσφοράς της Αστυνομίας.

Η πολιτεία τον τίμησε με δεκατρία (13) μετάλλια και παράσημα.

Η βιοπολιτεια του και τα πεπραγμένα του στη διάρκεια της ενεργού Υπηρεσίας του είναι άξια μιμήσεως. Άφησε στα παιδιά του όνομα καλό και όχι πλούτο πολύ. Υλοποίησε την αρχέγονη προτροπή και παρακαταθήκη των προγόνων μας: «Δει δε τον αγαθόν άνδρα, παυόμενον της Αρχής, μη πλουσιότερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονέναι»

Το Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας δέχθηκε με ευγνωμοσύνη δωρεά από την κόρη του, Έλενα ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, αστυνομικά κειμήλια αξίας και μνήμης (στολές, περιοδικά, βιβλία, απονεμητηρια, πτυχίο της Σχολής Υπαστυνόμων έτους 1946, φωτογραφίες), τα οποία εκτίθενται και είναι προσιτά στους επισκέπτες.

Ο ιδρυτής του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας, Υποστράτηγος ε.α. Δημήτριος ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗΣ ευχαρίστησε δια ζώσης τη δωρήτρια για τις ανωτέρω προσφορές, οι οποίες θα διατηρούν την ιστορική μνήμη του αείμνηστου πατέρα της, Κωνσταντίνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ζωντανή και προσιτή.