Καλή Ανάσταση!

Καλή Ανάσταση!

Φορητή εικόνα του Θεόδωρου Πουλάκη

(β´ μισό 17ου αιώνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο)