ΜΝΗΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Ο Διοικητής με τους Υπαξιωματικούς και τους Χωροφύλακες του Δ’ Αστυνομικού Τμήματος της Ανδριανουπόλεως Μ. Ασίας, έτους 1920.