Νέα αποκτήματα συλλεκτικής και ιστορικής αξίας

Βιβλία ιστορικής μνήμης και αξίας πρόσφατα δωρήθηκαν στο Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας, το οποίο και ως Κέντρο Ιστορικής Έρευνας διαθέτει πολυποίκιλο αρχείο.

          Παραθέτουμε τους τίτλους των δωρηθέντων βιβλίων:

 1. Σχέδια Υγειονομικών Αστυνομικών Διατάξεων (1917).
 2. Μελέτη εγκληματολογικής σημάνσεως, επιμ. Κρεμεζή Ανθυπομοιράρχου (1919).
 3. Στοιχεία Επιστημονικής Αστυνομίας, επιμ. Κρεμεζή Ανθυπομοιράρχου (1920).
 4. Οδηγίαι δια τας τεχνικάς αναζητήσεις εν περιπτώσει αδικημάτων, επιμ. Κρεμεζή Ανθυπομοιράρχου (1920).
 5. Πλημμελήματα επ’ αυτοφώρω, επιμ. Χυτήρη Ανθυπομοιράρχου (1929).
 6. Μητρώον προσωπικού (1925).
 7. Η Αστυνομία εις 2800 παροιμίες και γνωμικά, Ι. Ανθούλη (1931).
 8. Πρώται βοήθειαι – χειρόγραφες σημειώσεις Σχολείου Χωροφυλακής (1935).
 9. Η Χωροφυλακή εις τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, Ι. Χανιώτη Διοικητού Σχολής Αξιωματικών Χωροφυλακής (1950).
 10. Οδηγίαι περί του τρόπου συμπληρώσεως του ενιαίου Δελτίου ατυχημάτων υπό τροχοφόρου (1950).
 11. Στρατιωτική και κοινωνική αγωγή, Αργύρη Παπαργύρη Συνταγματάρχου, Διοικητού Σχολής Χωροφυλακής (1943).
 12. Επιλογή εκ του γενικού κανονισμού της υπηρεσίας των Σωμάτων Στρατού καταστημάτων και υπηρεσιών, εκδόσεις Αρχ. Χωροφυλακής (1945).
 13. Η Ελληνική Χωροφυλακή εις την υπηρεσία της πατρίδος, Κ. Στρατοπούλου (1945).
 14. Ιστορία Ε.Β.Χ., Ε. Θωμοπούλου (1958).
 15. Τροχαία Πειραιώς (1940), Α.Π.
 16. Ψυχολογία των όχλων (1960).
 17. Νεομάρτυρες της φυλής, Π. Γιώργης Σκρέκας (1960).
 18. Προεισαγωγική-Προανάκρισις, Κ. Μακρυνιώτη (1940).
 19. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-Ένας Εθνικός Βωμός, Α. Σκανδάλη (1942).
 20. Κανονισμός Οργανώσεως λειτουργίας ομάδος συνοικιοφυλάκων (1955).
 21. Ραδιολογική άμυνα (1970).
 22. Πώς είναι δυνατόν να επιζήσεις; Εγκόλπιο πολιτικής άμυνας (1970).
 23. Το ημερολόγιο ενός κλέφτη του Ζαν Ζενέ (1975).
 24. Στο καταφύγιο ενός Συνταγματάρχη, Π. Κατηφόρη (1974).
 25. Κανονισμοί Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων από έτος 1956 έως 1980.
 26. Κώδιξ Αστυνομικών Διατάξεων Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων (1976).
 27. Μαρξιστική σκέψη (1964).
 28. Η Επανάστασις εν Μακεδονία, Ηπείρω και Θεσσαλία του Μ. Σεϊζάνη (1878).
 29. Η κατασκοπεία κατά την επανάστασιν του 1821, Χρ. Ρέππα (2013).
 30. Η Ελληνική Χωροφυλακή στην υπηρεσία του λαού και του έθνους, Η. Ηλιοπούλου.
 31. Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή. Σύστασις, αξία και δράση, Δρόσου Δροσοπούλου Αρχηγού Χωροφυλακής (1934-1941).
 32. Ηθικοσοσιαλισμός, Π. Αντωνίου (1952).
 33. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – περιοδικά Αστυνομίας Πόλεων (1958-1959).
 34. Οργανισμός του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων με ιδιόγραφη υπογραφή του Αγγ. ΕΒΕΡΤ Δ/ντού Αστυνομίας Αθηνών (1944).
 35. Επίσημα Δελτία Ασφαλείας και Αστυνομίας (1929 και 1930).
 36. Η εποποιΐα του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη (1944).
 37. Εγκληματολογία Κ. Γαρδίκα (1955).
 38. Πυροσβεστολογία και Αίτια πυρκαϊών, Ηλ. Μέτσιου (1950).
 39. Το Ελληνικόν Αστυνομικόν πρόβλημα, Αλεξ. Δρεμπέλα Ταξιάρχου Χωροφυλακής (1977).
 40. Ο θρήνος του Χωροφύλακα του ιδίου (1978).
 41. Η πολιτική ζωή εις την Ελλάδα 1821-1910, Χαρίτωνα Κυριζή (1976).
 42. Στρατιωτική προανάκρισις-Διοικητικαί ανακρίσεις και εξετάσεις, Π. Δημητρίου, Ταγματάρχου Χωροφυλακής (1954).
 43. Εκπαίδευσις εις τα ελαφρά όπλα, Α.Χ. (1946).
 44. Οδηγίαι περί κυκλοφορίας οχημάτων-υποχρεώσεις οδηγών-καθήκοντα τροχονόμων, Α.Χ. (1949).
 45. Οδηγίαι τηρήσεως Αρχείου Σταθμών Χωροφυλακής (1951).
 46. Οδηγίαι οργανώσεως πυρασφαλείας και υγειονομικής μερίμνης ανεξαρτήτων ιδρυμάτων πολιτικής Αμύνης (1954).
 47. Γενική εγκληματολογία, Ι. Παπαζαχαρίου (1950).
 48. Κανονισμός Στολής του κατά γην Στρατού και Χωροφυλακής (1868).

 

Η γνώση της ιστορικής αλήθειας καλλιεργεί την εθνική αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση ενός λαού.