Νέο έκθεμα για το μουσείο μας – Χειρόγραφο Βιβλίο Ημερησίων Διαταγών της Διοικήσεως Χωροφυλακής Κυκλάδων

Ένα νέο έκθεμα θα μπορούν να απολάυσουν οι επιισκέπτες του μουσείου Αστυνομίας Καρδίτσας. Ο Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ ε.α. Αλέξανδρος Αποστολάκης προσέφερε στο μουσείο μας ένα Χειρόγραφο Βιβλίο Ημερησίων Διαταγών της Διοικήσεως Χωροφυλακής Κυκλάδων της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Αρχιπελάγους από 1-1-1925 μέχρι 3-12-1926.

 

Απόσπασμα

Απονομή Επαίνου

Λαβών υπ᾽ όψει την υπ᾽ αρίθ. 1029/2 ε-ετ αναφοράν της ΑΔΧ Αρχιπελάγους, την υποβληθείσαν δια ταύτης αλληλογραφίαν ως και τας διατάξεις του άρθρου 592 του Κανονισμού χωρ/κής

Απονέμω

Πανηγυρικόν έπαινον εις τον Ενωμοτάρχην Ιγγλέσην Φραγκίσκον διότι κατά την υπηρεσίαν του παρά ταις Δ.Χ. Λέσβου και Σάμου ανέπτυξεν εξαιρετικήν δραστηριότητα εν τη καταδιώξει του λαθρεμπορίου και επέτυχε την κατάσχεσιν πλείστων λαθρεμπορικών ειδών, ηξυπηρετήσας ούτω σπουδαίως τα συμφέροντα του Δημοσίου.-

Την ηθικήν ταύτην αμοιβήν θέλετε κοινοποιήσει δια της Ημερησίας διαταγής σας.

Ο Υποστράτηγος Αρχηγός

Δ. Κοκκαλάς

** Το βιβλίο είναι ευγενής προσφορά του Αντιστρατήγου ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

κ. Αλέξανδρου Αποστολάκη.