Νέο συλλεκτικό απόκτημα

Μία (1) θερινή στολή της Αστυνομίας του Ισραήλ απέκτησε πρόσφατα το Αστυνομικό μας Μουσείο. Η στολή δόθηκε ως δωρεά από την Τ.Δ. της I.P.A. Φλώρινας στον Γενικό Γραμματέα της Τ.Δ. I.P.A. Καρδίτσας κ. Νίκο Γούσια.