ΝΕΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ

Χειρόγραφη επετηρίδα Αξιωματικών της Χωροφυλακής έτους 1852