Οι διαδικτυακές επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας ξεπέρασαν τις 100.000!

Το Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας, με την ποικιλομορφία των θεμάτων που ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύει και με τα πολλά και ποικίλα μουσειακά εκθέματα-φορείς ιστορίας και πολιτισμού που διαφυλάττει, κερδίζει το ενδιαφέρον ολοένα και περισσοτέρων φίλων, οι οποίοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας.

Πιστοί, λοιπόν, στις επιταγές του Λατίνου ιστορικού Τάκιτου «ἡ ἱστορία οὐδέν ψεῦδος λέγει, οὐδέν ἀληθές σιωπᾶ» συνεχίζουμε σταθερά την υλοποίηση των ευγενών στόχων και των επιδιώξεών μας ως μουσειακό ίδρυμα.

Από καρδιάς ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους διαδικτυακούς επισκέπτες μας!

 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή του Μουσείου

Ο ιδρυτής και πρόεδρος

Δημήτριος Καλλιαντζής

Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.