Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας άμαχου πληθυσμού

Το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν και είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση της πολιτικής άμυνας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού από πυρηνική επίθεση, αλλά κι από επίθεση με συμβατικά όπλα σε περίπτωση πολέμου.

Στη χώρα μας, σήμερα, η πολιτική άμυνα είναι σχεδόν άγνωστη και οι πολίτες δεν έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα αυτοπροστασίας ή ομαδικής προστασίας σε περίπτωση γενικευμένου κινδύνου.

Προπολεμικά και μεταπολεμικά, κατά καιρούς, είχαν εκδοθεί και κυκλοφορήσει σχετικά εγχειρίδια με απαραίτητες οδηγίες προς τους Διοικητές των Μονάδων Πολιτικής Άμυνας και προς τον άμαχο πληθυσμό.

Τα εικονιζόμενα υφασμάτινα περιβραχιόνια βρέθηκαν σε αποθήκη Αστυνομικού Τμήματος της Αστυνομίας Πόλεων σε χώρο, όπου συγκεντρώνονταν άχρηστα υλικά προοριζόμενα για καταστροφή.

Τα περιβραχιόνια αυτά, προπολεμικής περιόδου, έφεραν στα μανίκια τους τα πιστοποιημένα μέλη των Μονάδων Πολιτικής Άμυνας, τα οποία οργανώνονταν σε ομάδες: α) Συνοικιοφυλάκων Αθηνών, β) Τραυματιοφόρων αυτοκινήτων Αθηνών, γ) Μηχανικού και Εργατών Αθηνών, δ) Κινητής εφεδρείας Αθηνών και ε) πολεμικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθηνών.

Τα ανωτέρω συλλεκτικά αντικείμενα ιστορικής μνήμης και αξίας διασώθηκαν από τη φθορά και διαφυλάσσονται με ασφάλεια μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών «Προς τας διοικήσεις μονάδων πολιτικής αμύνης επί της προστασίας εναντίον πυρηνικής επιθέσεως» (εκδ. έτους 1963) στο Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας και δωρήθηκαν ευγενώς από τον Αστυνόμο Α´ κ. Κωνσταντίνο Μίχο, Διοικητή Α.Τ. Αγίου Δημητρίου Αττικής, πρώην σπουδαστή της Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας.