Πηλίκιο της Ουκρανικής Αστυνομίας

Ευγενής προσφορά του συνεργάτη μας Αστυνομικού Υποδιευθυντή κ.Κωνσταντίνου Μίχου.