Πτυχίο σχολής τροχαίας Αξιωματικών του 1972

Το πτυχίο που ανήκει στο αρχείο του μουσείου μας είναι της σχολής τροχαίας αξιωματικών Χωροφυλακής –  Αστυνομίας Πόλεων του Υπομοιράρχου Ζάχου Σεραφείμ.