Σήματα Υπηρεσίας

Οι διατεταγμένοι σε υπηρεσία (Τάξεως, Τροχαίας, Αγορανομίας) και σκοπού αστυνομικού καταστήματος άνδρες της Ελληνικής Χωροφυλακής (Χωροφύλακες, Υπενωμοτάρχες και Ενωμοτάρχες) έφεραν στο αριστερό μανίκι στο κάτω μέρος το σήμα της Υπηρεσίας (διακριτικό γνώρισμα) που ήταν υφασμάτινο ή πλαστικό με το στέμμα-Εθνόσημο της Ελλάδος (Βασίλειο της Ελλάδος).

          Τα ανωτέρω σήματα κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής δεν είχαν το στέμμα.

          Σήματα υπηρεσίας έφεραν και οι διατεταγμένοι σε υπηρεσία άνδρες (Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες) της Αστυνομίας Πόλεων.

          Η Ελληνική Αστυνομία από της ιδρύσεώς της το έτος 1984 καθιέρωσε και αυτή για τους διατεταγμένους σε υπηρεσία (Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες) σήμα υπηρεσίας με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

          Το έτος 2006 καταργήθηκε το υφασμάτινο σήμα υπηρεσίας και καθιερώθηκε η μεταλλική κονκάρδα με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία φέρεται στην αριστερή τσέπη του χιτωνίου ή του υποκαμίσου από όλους τους Αστυνομικούς υπαλλήλους έως και του βαθμού του Αντιστρατήγου.