Σήμα πηλικίου ανδρών Χωροφυλακής ετών 1924-1934, 1941-1944 και 1973-1974

Ο αναγεννώμενος από την τέφρα φοίνικας (μυθικό πτηνό) χρησιμοποιήθηκε μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Έλληνα Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια κατά τα έτη 1828-1832 ως εθνόσημο της χώρας.

Το έμβλημα, όπως εικονίζεται στη φωτογραφία, χρησιμοποιήθηκε ως εθνόσημο της Ελλάδας από το έτος 1924 έως το 1934.

Το ίδιο έμβλημα χρησιμοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια της γερμανικής-ιταλικής κατοχής 1941-1944. Σε μικρότερες διαστάσεις, χωρίς στη βάση του τον σταυρό χρησιμοποιήθηκε και ως διακριτικό των βαθμών ανώτερων και ανώτατων Αξιωματικών μετά τα άστρα στις επωμίδες των στολών.

Τα κουμπιά των στολών ήταν επάργυρα χωρίς κανένα εκτύπωμα.

Ο φοίνικας χρησιμοποιήθηκε επίσης ως έμβλημα της Ελλάδας το 1973-1974 από την δικτατορική κυβέρνηση.

Μεταλλικό εθνόσημο Χωροφυλάκων. Καθιερώθηκε από τη δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία 1934-1935 και χρησιμοποιήθηκε και στην Κατοχή.
Χιτώνιο Συνταγματάρχη Χωροφυλακής Κατοχής.
Ανθυπομοίραρχος Κατοχής. Το εθνόσημο με τον Φοίνικα των Αξιωματικών ήταν αργυροκέντητο.