Σαμιακή Χωροφυλακή: Το χρονικό της ίδρυσης, αρχειακό υλικό