Στολές Αστυνομικών ξένων χωρών φιλοξενούνται στο Μουσείο μας

Στολές, πηλίκια και διακριτικά βαθμών Αστυνομικών από διάφορες ξένες χώρες φιλοξενούνται στο Αστυνομικό μας Μουσείο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις χώρες Γερμανία, Ολλανδία, Ουκρανία, Ρουμανία, Πολωνία, Σερβία, Αυστραλία, Λιθουανία, Φινλανδία, Ιταλία, Γκάνα, Νιγηρία, Ταϊλάνδη, Νέα Υόρκη, Γαλλία, Βουλγαρία και Αλβανία.

            Σε όλες τις προθήκες του χώρου του Αστυνομικού μας Μουσείου εκτίθενται κειμήλια που πρόδηλα προσφέρουν ιστορικές γνώσεις, αναμοχλεύουν την ιστορική μνήμη και ζωντανεύουν την ιστορία του παρελθόντος.

            Η ιστορική μνήμη σύμφωνα με τον Κικέρωνα αποτελεί μάρτυρα του χρόνου, φως στην αλήθεια και δάσκαλο στην αξία της ανθρώπινης ζωής, ενώ σύμφωνα με τον Λατίνο ιστορικό Τάκιτο η ιστορία ουδέν ψεύδος λέγει, ουδέν αληθές σιωπά.