Στολές της Ουκρανικής Αστυνομίας στο Μουσείο μας

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (I.P.A.) κ. Γεώργιος Ζαρχανής παρέδωσε δύο (2) στολές της Ουκρανικής Αστυνομίας για τον εμπλουτισμό της υφιστάμενης συλλογής του Αστυνομικού μας Μουσείου.

Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας διατηρεί σύνδεσμο φιλίας με το Αστυνομικό Σώμα της Ουκρανίας, αλλά και άλλων χωρών, υλοποιώντας έτσι το κυρίαρχο σύνθημα των μελών της I.P.A. (International Police Association) Servo per Amikeco (δηλαδή Υπηρετώ δια της φιλίας).

Το Αστυνομικό μας Μουσείο έχει στη συλλογή του αστυνομικές στολές από είκοσι (20) και πλέον χώρες, ως επίσης και διάφορα αστυνομικά σήματα, διακριτικά, πηλίκια και άλλα σχετικά αντικείμενα.