ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Από το περιοδικό: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (Μάρτιος 1981)

Ο Σύλλογος συστήθηκε με την πρωτοβουλία του τότε Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μηλέων Μαγνησίας Υπομοιράρχου κ. Δημητρίου Καλλιαντζή, ο οποίος και ανήγειρε με δαπάνες των υπηρετούντων ανδρών του Τμήματος Χωροφυλακής στο προαύλιο χώρο αυτού μαρμάρινο εικονοστάσιο προς τιμή και μνήμη της Αγίας Ειρήνης, προστάτιδος του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής.