Συνέχεια της Κρητικής Χωροφυλακής (μέρος 2)

1) Έφιππος Κρητικός Χωροφύλακας με την επίσημη στολή