Σφραγίδα Αστυνομικού τμήματος Καρδίτσας έτους 1944

Σφραγίδα Αστυνομικού τμήματος Καρδίτσας έτους 1944, ταυτότητα Αστυνομική και διακριτικά Αντισυνταγματάρχη Χωροφυλακής. Κατά τη Γερμανική κατοχή καταργήθηκε η βασιλευομένη δημοκρατία και αντικαταστάθηκε με την Ελληνική Πολιτεία και το εθνόσημο βασιλικό στέμμα με τον φοίνικα