Σφραγίδες Υπηρεσιών της Ε.Β.Χ. (1930-1974)

Σε κάθε έγγραφο που διακινούταν από την κατώτερη υπηρεσία που ήταν το Φυλάκιο της Χωροφυλακής έως την ανώτερη, δηλαδή το Αρχηγείο αυτής, τοποθετούταν η σφραγίδα της υπηρεσίας, η οποία πιστοποιούσε τη γνησιότητα του εγγράφου ή της αναφοράς.

            Τα έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονταν με τον βαθμό ασφαλείας «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ», τοποθετούνταν σε δύο φακέλους αλληλογραφίας. Ο εξωτερικός φάκελος, προκειμένου να μην ανοιχτεί εκτός του επιτετραμένου, διασφαλιζόταν με ισπανικό κηρό (βουλοκέρι) στις δύο άκρες του και ακριβώς πάνω σε αυτόν πίεζαν τη μολυβδοσφραγίδα της εκάστης υπηρεσίας της Ελληνικής Χωροφυλακής.

            Στο Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας φυλάσσονται άκρως απόρρητα έγγραφα της κατοχικής και της μεταγενέστερης περιόδου σφραγισμένα με βουλοκέρι και μολυβδοσφραγίδα.

            Με την συγκεκριμένη μέθοδο της διακίνησης της αλληλογραφίας των διαβαθμισμένων εγγράφων, προστατευόταν το απόρρητο των εγγράφων του φακέλου που τα περιείχε και προσδιοριζόταν ο εξουσιοδοτημένος Αστυνομικός σε περίπτωση διαρροής.             Στο φωτογραφικό υλικό, που παραθέτουμε, εικονίζονται μήτρες σφραγίδων Υπηρεσιών της Χωροφυλακής, μολυβδοσφραγίδα της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Μηλέων Μαγνησίας, αποτύπωμα ισπανικού κηρού (βουλοκέρι), σφραγίδα γνησίου υπογραφής, ακρίβειας φωτοαντιγράφων, θεώρησης Φύλλων Πορείας και Φύλλων Αδείας προσωπικού, ευρετηριάσεων ατομικών φακέλων ιδιωτών και ελέγχου διαβατηρίων Αερολιμένων.