Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής Θυρεοί από το έτος 1950 έως το 1984

Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής Θυρεοί από το έτος 1950 έως το 1984.