Σύνδεση με το Χθες …

Άνδρες της Ελληνικής Χωροφυλακής Των μηχανοκίνητων μονάδων Θεσσαλονίκης ενισχύουν τα αντιπλημμυρικά έργα του ποταμού Αξιού (Φωτογραφίες έτους 1975).

 

Άνδρες των Μ Α Τ Θεσσαλονίκης με Αύρες σε καθημερινή ασκηση

Άνδρες της Ελληνικής Χωροφυλακής των μηχανοκίνητων μονάδων Θεσσαλονίκης σε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ