Σύνδεσμος Φιλίας και Συνεργασίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας της I.P.A. κ. Γεώργιος Ζαρχανής μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κ. Νικόλαο Γούσια επισκέφτηκαν το Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας και παρέδωσαν αστυνομικές στολές από την Τσεχία, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.
Ο ιδρυτής του Μουσείου κ. Δημήτριος Καλλιαντζής εξήρε για μία ακόμη φορά το αδιάκοπο και ειλικρινές ενδιαφέρον της Τοπικής Διοίκησης και τους ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά τους αυτή.
Μέχρι στιγμής, στο Αστυνομικό Μουσείο φυλάσσονται δεκαπέντε (15) αστυνομικές στολές, καθώς και σήματα-διακριτικά Αστυνομίας διαφόρων ξένων χωρών.