ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ Α.Π. έτους 1953

 

 

Η κ. Έλενα Γιαννούλη, κόρη του αειμνήστου Κωνσταντίνου Γιαννούλη, Αρχηγού Της Αστυνομίας Πόλεων, ευγενώς προσέφερε στο Αστυνομικό μας μουσείου, χάριν της ιστορικής μνήμης, δεκαοκτώ (18) βιβλιοδετημένους τόμους του επισήμου περιοδικού της Α.Π. των ετών 1953-1973. Προσεχώς θα παρουσιάσουμε τις στολές και λοιπά συλλεκτικά, ιστορικής μνήμης και αξίας, εκθέματα.