Υπενωμοτάρχης Χρήστος Μυλωνάς (1919) στη Μικρά Ασία.

Από το φωτογραφικό μας αρχείο μια σπάνια φωτογραφία του Υπενωμοτάρχη Χρήστου Μυλωνά το 1919 στη Μικρά Ασία.