Φωτογραφίες απο το αρχείο μας

Φωτογραφίες απο το αρχείο μας

 

 

Αστυφύλακας με επίσημη στολή έτους 1937
Αστυφύλακας της Αστυνομίας Πόλεων έτους 1937

Χωροφύλακας της Ε.Β.Χ. ετους1937