Φωτογραφίες από τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου του Σώματος της Χωροφυλακής (των ετών 1961 και 1962)

Δείτε φωτογραφίες παρελάσεων της 25 Μαρτίου των ετών 1961 και 1962 απο το φωτογραφικό μας αρχείο.