Χριστουγεννιάτικες ευχές

Πώς θα κατέβεις απόψε, Κύριε,

με τόσο κρύο στη φάτνη σου,

με τόσο αίμα στους δρόμους σου,

με τόσα δάκρυα στα μάτια των νηπίων;

………………………………………..

Κάμε να ζεσταθούν τα κρύα χέρια μας

από την παγωνιά της σκανδάλης.

Απομάκρυνε από τη μνήμη μας

του Κάιν το τρομερό πρόσωπο,

κι άνοιξε τα φτερά στα λευκά περιστέρια,

να ΄ρθούνε πάλι στην παλιά στέγη μας,

και μέσα από τους πράσινους ελαιώνες

ν’ ανεβαίνει ο καπνός της στον ουρανό

μαζί με τα τραγούδια των παιδιών μας. (Νίκος Σφυρόερας, «Βηθλεέμ, έτος μηδέν»)

 

Καλά Χριστούγεννα!

Δημήτριος Καλλιαντζής

 

 

 

Ιωάννης Περμενιάτης, Η Προσκύνηση των Μάγων, α΄ μισό 16ου αιώνα (Μουσείο Μπενάκη)