1940 Εθνόσημο επιρράματα κουμπιά της Ε.Β.Χ

Εθνόσημο επιρράματα κουμπιά της Ε.Β.Χ. στη φωτογραφία εικονίζεται Υπενωμοταρχης και Χωροφύλακας.