«29 Μαΐου 1453”

Η Κωνσταντινούπολη, η Βασιλίδα των πόλεων υποδουλώνεται στους Οθωμανούς. Ο ελληνισμός, όπου γης, θυμάται τα δεινά και τις θηριωδίες των κατακτητών.

«…Μάρτυρες τῆς ἁλώσεως, τὰ ἄνθη τὰ πνέοντα ὀσμὴν βεβαίας ἐλπίδος εἰς τὴν τοῦ γένους ἀνάστασιν. Μάρτυρες τῆς ἁλώσεως, σὺν Κωνσταντίνῳ ἐν Βασιλίδι τῇ πόλει, στεφάνους δόξης δεξάμενοι…» (Εκκλησιαστικός ύμνος επί τη μνήμη των μαρτύρων της Αλώσεως).