Καλή Ανάσταση

Καλή Ανάσταση με προσωπική ανά(σ)ταση!

 

Δημήτριος Καλλιαντζής

Ιδρυτής Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας

 

Raffaellino del Garbo, The Resurrection (1500-1505)

Galleria Accademia, Florence