7 Μαρτίου 1948 – Ρόδος

7 Μαρτίου του έτους 1948 τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν με την Ελλάδα. Διμοιρία ενόπλων οπλιτών Χωροφυλακής παρελαύνουν.