ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Το σώμα της Αστυνομίας Πόλεων με την ίδρυση του το έτος 1921 στελεχωθηκε με εξήντα οκτώ (68) Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστας δια μετατάξεως από το σώμα της Χωροφυλακής. Πρώτος Έλληνας Αρχηγός της Α.Π. ήταν ο αείμνηστος Ιωάννης Νασκος το έτος 1932, προερχόμενος από την Χωροφυλακή. Οι προηγούμενοι ήταν Άγγλοι: ο Χάλιντέι Φρειδερίκος, ο Μπουμπιερ Αλφρέδος, ο Κουκ Υάκινθος και ο Ρεμαντας Ριχάρδος Ελληνικής καταγωγής Αιγύπτιος Αξιωματικός της Αστυνομίας. Τα ανωτέρω ιστορικά στοιχεία αποτελούν μέρος της πολυετούς έρευνας του Στρατηγού της Αστυνομίας Αθανασίου Μήτσου, ιστορικού ερευνητή.