Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσης: Το νέο λάβαρο με τα εμβλήματα των Σωμάτων και τους προστάτες Αγίους