Βιβλιοκριτική-βιβλιοπαρουσίαση

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ» ΚΑΙ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ»

Δύο καινούρια εκπαιδευτικά βοηθήματα, χρήσιμα  εργαλεία  για τους αστυνομικούς ανακριτικούς υπαλλήλους και όχι μόνο εξέδωσε πρόσφατα ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου,  Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α.

 Η νέα αυτή  ολοκληρωμένη εργασία  αποτελούμενη από την «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ», η οποία συνοδεύεται από cd με προανακριτικά έντυπα και το  «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ», έρχονται να προστεθούν στη λίστα προηγούμενων έντεκα (11) διαφορετικών εκδόσεων του ιδίου, οι οποίες βρήκαν θετική και άμεση ανταπόκριση από τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία ασκούν πέραν της εφαρμογής του Νόμου και προανακριτικά καθήκοντα.

Ο κ. Τριανταφύλλου υπήρξε άμεσος συνεργάτης του κ. Δημητρίου Καλλιαντζή Υποστρατήγου ε.α. πρ. Διοικητού της Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας, ως προϊστάμενος του Γραφείου Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων και ως τακτικός καθηγητής στο μάθημα της Εφαρμογής Ποινικών Υποθέσεων, καθώς και ως εκπαιδευτής και καθηγητής αμιγώς Αστυνομικών μαθημάτων, από το έτος 1996 έως το 2000. Σήμερα, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας.

Η παρουσίαση των νεοεκδοθέντων, καλαισθήτων και πλήρως ενημερωμένων βιβλίων του πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Αστυνομικού Μουσείου από  την δικηγόρο κ. Ολυμπία Τέγα, αναπληρώτρια Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, η οποία είχε διδάξει στο παρέλθον και στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων της πόλης μας τα μαθήματα: «Ποινική Δικονομία» και «Ανακριτική».

Η κ. Τέγα με την αποδεδειγμένη εμπειρία της εξετίμησε την πνευματική συνεισφορά του συγγραφέα κ. Τριανταφύλλου στο προσωπικό της μεγάλης οικογένειας της ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον, κατέθεσε την εκτίμησή της ότι το πνευματικό αυτό προϊόν θα συμβάλει στην πολύπλευρη ενημέρωση και επιμόρφωση των Ελλήνων Αστυνομικών, καθώς καλύπτει ένα μεγάλο κενό στη βιβλιογραφία.

 Μεταξύ των άλλων δήλωσε, ότι η θεωρητική γνώση είναι το θεμέλιο, στο οποίο θα βασιστεί ο ανακριτικός υπάλληλος ασκώντας τα καθήκοντά του. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαίο η γνώση να μετουσιαστεί σε πράξη και προς τούτο, ο κ. Τριανταφύλλου συνέγραψε το πρώτο εκπαιδευτικό βοήθημα μόλις το 2000. Λίγα χρόνια μετά, το έτος 2007, με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Αστυφυλάκων, το εν λόγω βιβλίο χορηγήθηκε ως κύριο βοήθημα στους Δόκιμους Αστυφύλακες για το μάθημα της Εφαρμογής Ποινικών Υποθέσεων και μάλιστα, συνεχίζει να χορηγείται έως και σήμερα σε ψηφιοποιημένη μορφή (cd). Όμως, ο ίδιος δεν επαναπαύθηκε στην πρώτη αυτή έκδοση και συνεχίζει την προσπάθειά του, αφού η παρούσα είναι η δωδέκατη (12η) κατά σειρά. Δεδομένου ότι η προανακριτική διαδικασία δεν είναι κάτι στατικό, αλλά διαρκώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, τα οποία προκύπτουν από την εξέλιξη του ίδιου του εγκλήματος που στις μέρες μας εμφανίζεται με νέες και πρωτόγνωρες μορφές, ο κ. Τριανταφύλλου εμπλουτίζει κάθε φορά τα βιβλία του με την εισαγωγή νέων μοντέλων, όπως είναι π.χ. η μελέτη περίπτωσης, τα παιχνίδια ρόλων, οι ομάδες εργασίας, διότι με τον τρόπο αυτό εκτιμάται, ότι τούτα θα βοηθήσουν τον σύγχρονο Αστυνομικό τις θεωρητικές γνώσεις που έχει προσλάβει κατά την εκπαίδευσή του να τις εφαρμόσει στην δύσκολη και μερικές φορές σκληρή καθημερινότητά του.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη των βιβλίων θα βοηθήσει τον Αστυνομικό να αισθάνεται πιο σίγουρος ως προς την ορθότητα και την νομιμότητα της άσκησης των καθηκόντων του, να ενεργεί αποτελεσματικά και κυρίως να ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο και τις ισχύουσες αστυνομικές διατάξεις διαδικασίες, αφού για πληθώρα περιπτώσεων αναφέρει επακριβώς και με σαφήνεια όλες τις δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Ο κ. Τριανταφύλλου μεταξύ των άλλων είπε: «Σημαντικός εμπνευστής και συντελεστής στην πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος ήταν ο πρώην διοικητής μου κ. Δημήτριος Καλλιαντζής, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την ηθική του ενθάρρυνση και έμπρακτη συμπαράσταση. Φανατικός και εγώ, όπως κι εκείνος, οπαδός της πρακτικοποιημένης διδασκαλίας, καθόσον η πεποίθησή μου ήταν πως οι παλαιότερες πρακτικές ή αντιλήψεις που είχαν ως αποτέλεσμα την στείρα και μόνο αποστήθιση, ξεπεράστηκαν πλέον και οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις επέβαλαν την εφαρμογή νέων  διδακτικών μοντέλων, όπως πολύ εύστοχα ανέφερε η κ. ΤΕΓΑ. Με κοινό όραμα και αρμονική συνεργασία μεταφέραμε μέσα στην Σχολή την αστυνομική πραγματικότητα, εισάγοντας  νέες μορφές και μεθόδους διδασκαλίας, γιατί ο επιδιωκόμενος σκοπός μας ήταν η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των εκπαιδευομένων. Για τους λόγους αυτούς, καταστήσαμε την Σχολή Αστυφυλάκων Καρδίτσας πρότυπο για τις άλλες σχολές, αφού πολλές εκπαιδευτικές προτάσεις μας υιοθετήθηκαν από την Αστυνομική Ακαδημία και εφαρμόσθηκαν επιτυχώς όχι μόνο στις σχολές Αστυφυλάκων, αλλά και στην σχολή Αξιωματικών και συγκεκριμένα, στην αξιολόγηση του μαθήματος της «Σωματικής Αγωγής-Επαγγελματικής Ικανότητας».

Στο τέλος της βιβλιοπαρουσίασης, ο κ. Καλλιαντζής παρουσία του εκπροσώπου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, Αστ/κου Υποδ/ντη κ. Χρήστου Παπακώστα, του Προέδρου της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Σωκράτη Μαυρογιώργου, των μελών της δωδεκαμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας, των εκπροσώπων της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Καρδίτσας, του Προέδρου της Τοπικής Διοικήσεως Καρδίτσας της I.P.A. κ. Γεωργίου Ζαρχανή και μελών του Δ.Σ., του Προέδρου της Τοπικής Διοικήσεως Λάρισας της I.P.A. κ. Αχιλλέα Καλαμπούκα και μελών του Δ.Σ. και εκπροσώπου της Τοπικής Διοικήσεως Τρικάλων της I.P.A, επέδωσε στον συγγραφέα κ. Κώστα Τριανταφύλλου έπαινο τιμής και του ευχήθηκε τα πνευματικά του δημιουργήματα να βρουν ευρεία απήχηση στους Αστυνομικούς, Λιμενικούς και Δημοτικούς Αστυνομικούς υπαλλήλους που ασκούν προανακριτικά καθήκοντα. Τιμητική πλακέτα επιδόθηκε στον συγγραφέα και από την τοπική διοίκηση Καρδίτσας της ΙΡΑ για την προσφορά του στην Ένωση και την Αστυνομία γενικότερα ως ένα εξέχων μέλος της τοπικής διοίκησης, ενώ αναμνηστική πλακέτα με το οικόσημο του Μουσείου απονεμήθηκε στην κ. Τέγα.