Ελληνική Χωροφυλακή Διακριτικά βαθμών (υποκαμίσου) Αξιωματικών (1975-1984)

Τα διακριτικά βαθμών (υποκαμίσου) Αξιωματικών (1975-1984) της Ελληνικής Χωροφυλακής (απο το αρχείο του Μουσείου μας).